Melkveeteelt (2006-2007)

In het onderdeel veeteelt wordt in hoofdzaak de melkveeteelt in al zijn facetten bestudeerd. Belangrijke aandachtspunten zijn de opfok van het jongvee, de vruchtbaarheid, de selectie, de gezondheidszorg, de melkwinning en het management van een melkveebedrijf. In het 3de jaar wordt vanuit de kennis van het melkvee een aanvulling gegeven naar de vleesveeproductie waaronder de kalver- en zoogkoehouderij.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109240
Code:
03109240
Vakcoördinator:
Rina Hulsbosch
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend