Management en hygiëne (2006-2007)

GHP (Goede Hygiëne Praktijken) , het HACCP-systeem, traceerbaarheid en meldingsplicht binnen de grootkeuken worden uitgebreid besproken,verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden en ingeoefend via groepswerk. Je leert de keukenlay-out beoordelen naar HACCP-normen. De basisbegrippen van management worden behandeld en toegepast op de functie van het hoofd van een voedingsdienst. Je krijgt inzicht in andere verantwoordelijkheden en taken van het hoofd van een voedingsdienst : keukenadministratie, budget -, kosten- en voorraadbeheer, personeelsbeleid, inkooppolitiek en ergonomie. Je maakt kennis met een geautomatiseerd patiëntenadminisatrieprogramma ( Magisterprogramma).

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
06003027
Code:
06003027
Vakcoördinator:
Karin Van Ael
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend