Management Accounting (2006-2007)

Management Accounting heeft als doel financiële en niet-financiële informatie te verzamelen die toelaat de efficiëntie van (de) een onderneming te verbeteren. Je behandelt de verschillende kostprijssystemen zoals job order costing, process costing, integrale kostprijsberekening en variabele kostencalculatie. De standaardkostprijsberekening en de activity based costing methode komen hier uitgebreid aan bod. Je analyseert deze gegevens en leert rapporteren aan de beslissingsnemers binnen (de) een organisatie. Ook planning en controle zijn een belangrijk onderdeel van management accounting. Je gaat via de budgettering dieper in op deze problematiek. Je bestudeert de werking van de analytische boekhouding en leert deze data aanwenden om de managers te adviseren en betere beslissingen te nemen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104114
Code:
02104114
Vakcoördinator:
Hilde Geerts
Semester:
1
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend