Burgerlijk en handelsrecht (2006-2007)

Elke burger wordt geacht de wetgeving te kennen. In deze cursus bespreken we vooreerst belangrijke delen uit het burgerlijk wetboek zoals huwelijksvermogensrecht, erfenisrecht, burgerlijke aansprakelijkheid, verbintenissen en contracten. In het deel sociale wetgeving wordt een inleiding gegeven op de wetgeving omtrent arbeidsovereenkomsten, sociaal overleg en sociale zekerheid dit zowel voor werknemer als voor zelfstandige. Wie er aan denkt ooit in de handel of de bedrijfswereld te stappen kent dan ook nog best wat over vennootschapsvorming, faillissementen, de wet op de handelspraktijken.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • AB-DZ-EC1: Controle op en behoud van een gezonde en veilige werkomgeving - 1A Behoud en controle van een gezonde en veilige werkomgeving - 1B Het gebruik van standaardprocedure m.b.t. de gezondheid en veiligheid van de medewerkers.

A. Volgtijdelijkheid

Agro- en biotechnologie (PBA) / / Burgerlijk en handelsrecht

B. Competenties

Er is geen voorkennis vereist.

OO:
03109202
Code:
03109202
Vakcoördinator:
Piet Versweyvelt
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend