Bodemkunde (2006-2007)

De bodem is nog steeds een belangrijk groeimedium. In de cursus worden vooreerst de pedogenetische processen besproken. Daarna onderzoekt men voor de plantengroei belangrijke fysische en chemische eigenschappen. De landbouwkundige geschiktheid van de meeste bodemtypes wordt nagegaan , de bodemkartering is hierin een belangrijk hulpmiddel. Het toepassen van een milieu- en plantvriendelijke bemestingstechniek eist vooreerst een prima inzicht in de technieken van de plantenvoeding en bodemverbetering.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 05. Leiding geven
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109010
Code:
03109010
Vakcoördinator:
Jan Pauwels
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend