Nederlands uitdieping (2006-2007)

Het opleidingsonderdeel staat op het programma vanaf het tweede jaar van de opleiding. Het wordt in een tweejarige cyclus onderwezen aan het tweede en derde jaar samen. Het programma 1 (oneven jaartallen) heeft de modules 'Luisteren en spreken' en 'Nederlands als tweede taal'. Programma 2 (even jaartallen) heeft de modules 'Lees- en schrijfvaardigheid' en 'Expressie'. Uitbreiding van kennis en vaardigheden van de Nederlandse taal en cultuur en van de vakaanpak in het onderwijs staan centraal.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C07 Lid van schoolteam.
 • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.
 • C10 Cultuurparticipant.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106170
Code:
11106170
Vakcoördinator:
Rita Van Elsen
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend