keuzevak Financieel bedrijfsbeleid (2006-2007)

Financieel bedrijfsbeleid - Managementsaspecten --- Inleiding: corporate governance als leiddraad --- de economische leiding van een onderneming ------ wat is een onderneming? ------ de doelstellingen van een onderneming --- strategische planning ------ definitie ------ swot-analyse ------ toepassing in een marketing omgeving --- kwaliteitsbewaking ------ waarom kwaliteitsbewaking? ------ wat is kwaliteit? ------ kwaliteit voor wie? ------ hoe komen we tot kwaliteit? ------ slogans, concepten en technieken ------ besluit met teksten over kwaliteitsbewaking, Pareto-analyse, EFQM --- beslissingstheorie ------ beslissingstheorie ------ beslissingsbomen ------ utility-theorie -Financiƫle aspecten --- Bedrijfsbudgettering --- Investeringscalculatie --- Balansanalyse --- Financieringsvormen -Seminaries --- Veiligheid: voorkomingsbeleid en wet op welzijn --- Machinerichtlijn. Sociaal bedrijfsbeleid - Definitie van recht en sociaal recht - Bronnen van het recht - Collectieve arbeidsverhoudingen - De arbeidsovereenkomst - Sociale zekerheid - Wet op de arbeidsongevallen - Oplossing van geschillen (rechtbanken) - Sociaal statuut voor zelfstandigen Cummunicatieve vaardigheden - Begrip communicatie - Verbale en non- verbale communicatie (lichaamstaal) - Enkele communicatietheorieƫn: Feed-backtheorie, Transactionele analyse - Presenteren (voorbereiding, eigenlijke presentatie, nazorg) - Vergadertechnieken (Rol van de voorzitter, de secretaris, de deelnemers) - Deelname aan een vergadering - Aanwenden van hulpmiddelen bij presentaties - Brengen van een presentatie met betrekking tot een vooraf gekozen onderwerp (IMAP, hedendaagse communicatiemiddelen zoals E-mail en Websites, ...).

A. Algemene competenties

 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C03 In staat zijn om in domeinen van het vakgebied een originele bijdrage aan kennis te leveren.
 • C04 Een onderzoekende houding aannemen, zelfstandig en resultaatgericht onderzoek kunnen uitvoeren.
 • C09 Kennis hebben van operationeel bedrijfsbeheer, beleid en strategie in een onderneming.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03110360
Code:
03110360
Vakcoördinator:
Danny Weckhuysen
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend