Recht (2006-2007)

De job waarin je na je opleiding verzeilt, brengt je steeds in contact met het recht. Het is daarom zeer belangrijk dat je inzicht verwerft in de voornaamste begrippen van het burgerlijk recht en het handelsrecht. In de specifieke juridische vakken van de verschillende afstudeerrichtingen ga je deze basiskennis nadien verder uitbouwen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104207
Code:
02104207
Vakcoördinator:
Patricia Keldermans
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend