Opvoedkundige wetenschappen (gem.) (2006-2007)

De cursus opvoedkundige wetenschappen gemeenschappelijk deel behandelt de wetgeving aangaande de eigen rechtspositie en deze van de leerlingen, de administratieve taken van een leerkracht; onderwijsdeontologie; onderwijsorganisatie en onderwijsactualiteit.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Onderwijs: secundair onderwijs (PBA) / / Opvoedkundige Wetenschappen (spec.)

B. Competenties

OO:
10105024
Code:
10105024
Vakcoördinator:
Annie Meeuwes
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend