Opvoedkundige wetenschappen (2006-2007)

In dit opleidingsonderdeel verwerf je vooral praktische informatie m.b.t. de instap als werknemer in het beroepsleven.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C04 Organisator.
  • C07 Lid van schoolteam.
  • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Er is geen specifieke voorkennis vereist. Wel is het noodzakelijk dat je geslaagd bent in 1 BALO en 2 BALO.

OO:
11106143
Code:
11106143
Vakcoördinator:
Lore Staes
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd