Module Kijk op de wereld (2006-2007)

De module ‘Kijk op de wereld’ bestaat uit twee delen, nl.: ‘Oriëntatie op de wereld’ en ‘Ruimte’. In deel 1 van deze module kijken we naar de ‘wereld’: actuele problemen, vooroordelen, oplossingen, maar ook positieve elementen als multi-culturaliteit, verscheidenheid, wereldmuziek. We proberen ons bewust te worden van toestanden, situaties in ons land en elders die problematisch zijn, alsook van onze beeldvorming en gebruikte terminologie omtrent actuele en structurele toestanden. Het oproepen tot concrete beleving van solidariteit in en vanuit het onderwijs aan mensen, in het bijzonder kinderen, die hier en elders uitgesloten worden en/of in armoede leven behoort tot het algemeen doel van deze module. In deel 2 van de module ligt het accent op ‘ruimte’. Ruimte kan vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden. Je ontdekt wat ruimte inhoudt en kan betekenen in werkelijkheid en in de kunst. En je ontdekt hoe de inrichting van een ruimte bepalend kan zijn voor de perceptie die men ervan heeft en voor de functionaliteit ervan. Je krijgt inzicht in ruimtelijke begrippen, hoe kinderen omgaan met ruimte, hoe kinderen ruimte weergeven, hoe het meetkundig denken bij kinderen ontwikkelt en wat belangrijk is bij de inrichting van bijvoorbeeld een klaslokaal of een speelplaats. Je ervaart zelf wat ruimtelijk ontwerpen kan zijn, wat je via eenvoudige materialen kunt leren op gebied van ruimtelijk denken. Vanuit de verworven inzichten worden verder de didactische mogelijkheden onderzocht en ontwikkel je zelf activiteiten voor de lagere school. De deelmodules zijn delen van de gehele module Kijk op de wereld. De module wordt in zijn totaliteit aangeboden. Je kunt dus geen deelmodule apart volgen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106138
Code:
11106138
Vakcoördinator:
An Crivits
Semester:
1
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend