Fytotechnie (2006-2007)

Teelttechniek van landbouwgewassen vereist een grondige kennis van alle aspecten van structuur en functie van planten. Hoe planten koolzuurgas capteren en omzetten in organische verbindingen en de efficiƫntie waarmee zij dat doen vormen het studie-object. We bestuderen grondig de groei en ontwikkeling van planten, de invloed van water en bodem, de sterkte van planten en de gewasopbrengst.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.

A. Volgtijdelijkheid

Biowetenschappen (ABA) / / Biochemie

B. Competenties

OO:
03100201
Code:
03100201
Vakcoördinator:
Dirk De Roose
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend