Marketing en public relations (2006-2007)

De kans bestaat dat je als vertaler-tolk terecht komt in een commerciële afdeling zoals marketing en PR. Ook voor wie niet actief betrokken is bij commerciële strategieën, is het belangrijk op de hoogte te zijn van wat bedrijfsintern gebeurt, vooraleer producten en diensten op de markt worden gebracht. Je gaat beseffen dat identiteit en imago van een bedrijf belangrijk zijn en dat de public relations op allerlei manieren kunnen behartigd worden.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104021
Code:
02104021
Vakcoördinator:
Katrien De Smedt
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend