Engels (2006-2007)

Je leert in deze cursus Engels correct vertalen van en naar het Engels en correct Engels spreken en schrijven, voornamelijk in bedrijfssituaties. Je leert Engels beter begrijpen. Je zal je kennis van de grammatica verder consolideren en je zakelijke woordenschat uitbreiden. Beoogd eindniveau: CEFR C1.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
  • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

Office management (PBA) / / Engels

B. Competenties

De cursus bouwt verder op de overeenkomstige cursus van het tweede jaar.

OO:
02104190
Code:
02104190
Vakcoördinator:
Jurgen Basstanie
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Engels
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd