Opvoedkundige wetenschappen gemeenschappelijk (2006-2007)

Het gemeenschappelijk gedeelte bestaat uit twee verschillende thema's. Het eerste - over actie-onderzoek - verdiept verder je reflectieve vaardigheden ontwikkeld tijdens de stage-activiteiten van het eerste en tweede jaar. Het tweede thema - over persoonlijke identiteit en schoolidentiteit - blijft je aanspreken op je rol als opvoeder binnen je omvattende taak van het leraarschap. Omdat vragen en antwoorden in deze context zo'n persoonlijke beleving en verantwoordelijkheid oproepen, zullen we op de eerste plaats in de 'Ik'-vorm trachten te begrijpen en te oordelen. Ik, met mijn hele geschiedenis, ben het die tussenkomt of niet, die appèl doet aan - of dat niet doet - bij de leerlingen in hun individuele ontplooiing tot een geïntegreerde positieve persoonlijkheid. Dit is des te pregnanter in de mate ik met risico-leerlingen te doen heb of zelf kwetsbaar of kwetsend ben . Als het al over mijn expertise of mijn professionele vaardigheid zal gaan, dan zal dat in de eerste plaats betekenen hoe mijn levensexpertise van invloed is in de omgang met jongeren.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 Opvoeder.
  • C05 Innovator-onderzoeker.
  • C07 Lid van schoolteam.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106145
Code:
11106145
Vakcoördinator:
Willy Helsen
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend