ICT (2006-2007)

Natuurlijk vergeten we in onze opleiding ook de technische secretariaatsvaardigheden zoals tekstverwerking en andere informaticatoepassingen niet. We hebben een uiterst geavanceerde computerconfiguratie voor je klaar staan, die voortdurend inspeelt op veranderingen in de beroepswereld.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.

A. Volgtijdelijkheid

Office management (PBA) / / ICT

B. Competenties

OO:
02104020
Code:
02104020
Vakcoördinator:
Simonne Kemps
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend