Arbeidsongevallenverzekering (2006-2007)

In deze cursus verwerf je een inzicht in de problematiek van de arbeidsongevallen en de ongevallen op weg naar en van het werk. Je leert aan de hand van concrete probleemsituaties te onderzoeken of een ongeval gekwalificeerd kan worden als een arbeidsongeval of een ongeval op weg naar en van het werk. Daarna bekijk je de vergoedingsregeling bij arbeidsongevallen op grond van de verplichte verzekering arbeidsongevallen. Deze vergoedingsregeling leer je ook weer toepassen op concrete situaties. Tot slot krijg je een overzicht van de mogelijke aanvullende arbeidsongevallenverzekeringen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104105
Code:
02104105
Vakcoördinator:
Daisy Vanvelthoven
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend