Informatievaardigheden (2006-2007)

Als je een werkstuk moet maken rond een bepaald thema, dan heb je informatie nodig. In informatievaardigheden leer je hoe je met succes de nodige informatie kan verzamelen. Allereerst leer je goede zoektermen formuleren die je nodig hebt om informatie op te zoeken in zoekmachines, databanken en in de mediatheek. Daarna leer je hoe je de opgespoorde informatie kan beoordelen op zijn waarde. Tot slot leer je de informatie te verwerken met behulp van Microsoft Office-programma's zoals Word, Excel en PowerPoint.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C04 Technische dossiers samenstellen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101271
Code:
05101271
Vakcoördinator:
Jos Bogaerts
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend