Natuurtechniek (2006-2007)

In het opleidingsonderdeel natuurtechniek komen de vakken natuurbehoud en -ontwikkeling en natuurbeleid aan bod. In het vak natuurbehoud en -ontwikkeling bestudeer je de relatie tussen bodem/ water en vegetatie. De diverse natuurbeheerstechieken worden hierbij uitvoerig besproken. In het vak natuurbeleid krijg je inzicht in de regelgeving in verband met natuur op Europees, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk vlak. Tevens worden de belangrijkste uitvoeringsinstrumenten en instanties werkzaam op het vakdomein natuur en milieu besproken.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Agro- en biotechnologie (PBA) / / Plantkunde

B. Competenties

OO:
03109306
Code:
03109306
Vakcoördinator:
Michaël Cassaert
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend