Marketing (2006-2007)

'Marketing' is een technische uitwerking van commercieel bedrijfsbeleid in bedrijven met een klantgerichte bedrijfsvisie. Die klantgerichte bedrijfsvisie stelt dat elke bedrijfsactiviteit moet starten vanuit een fundamenteel inzicht in de manier waarop een bedrijf zijn klanten en markten kiest én in de manier waarop de gekozen klanten hun aankopen in die markten doen en wensen te doen. 'Marketing' is de bedrijfsdiscipline die enerzijds bedrijfsmedewerkers de informatie geeft die nodig is om dat inzicht te verwerven én hen begeleidt bij het verwerken van die informatie tot operationele inzichten. Anderzijds stuurt marketing de bedrijfsactiviteiten zodat het eindaanbod van het bedrijf op zijn markten naar aard en manier van aanbieden het best past bij wat de gekozen klanten verwachten en nodig hebben. Met als ultieme doel het creëren van maximale afzet- en rendementszekerheid voor het eigen bedrijf, op een niveau dat dit bedrijf toelaat zijn eigen langetermijn overlevingskansen te optimaliseren.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
08107205
Code:
08107205
Vakcoördinator:
Rita Vos
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend