Bedrijf en Economie 1 (2006-2007)

Ken je eigen plaats binnen jouw organisatie en ken de plaats van jouw organisatie in het geheel. Zoals jouw organisatie haar klanten moet "koesteren", zo moet je zelf je eigen "afnemers" en "toeleveraars" binnen de organisatie leren koesteren. Een goede communicatie is daarbij primordiaal. Inzicht in de diverse samenhangen moet je helpen bij het ontwikkelen van de juiste vaardigheden. De organisatie waarbinnen je zal werken fungeert tevens binnen een ruimer geheel. Een sterk bedrijf kan niet zonder een sterke economische, juridische en institutionele omgeving en omgekeerd.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
08107255
Code:
08107255
Vakcoördinator:
Pieter Lamberts Van Assche
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend