Multimedia (2006-2007)

Je leert statische webpagina's bouwen met behulp van het Macromedia pakket Dreamweaver 8. Flashanimaties maken voor websites in Flash 8. De frame-by-frama animatie, het maken van shape tweens en motion tweens en het werken met time-line-effecten komen hierbij aan bod. Inleiding in het werken met Photoschop CS 2.0 om zelf beeldmateriaal voor websites te maken.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02105400
Code:
02105400
Vakcoördinator:
Tinne Van Echelpoel
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend