Informatica 4 (2006-2007)

Er bestaan verschillende manieren om gegevens op te slaan. Eén van de meest gestructureerde oplossingen is het gebruik van een database. Met name het gebruik en ontwerp van een relationele database wordt in dit vak uit de doeken gedaan. Je zal merken dat een relationele database veel voordelen heeft ten opzichte van andere modellen maar dan moet ze wel goed ontworpen zijn. Hierbij komen de normalisatieregels goed van pas. Vanaf het moment dat de data opgeslagen is moet je er natuurlijk nog mee kunnen werken. Om het de gebruiker gemakkelijker te maken zal je in het softwarepakket MS Access werken met formulieren en rapporten. Om met behulp van een programmeertaal te kunnen communiceren met een database heb je een speciaal daarvoor ontworpen taal nodig: SQL. In een aantal lessen, waarbij je zelf alles kan uittesten, word je ingewijd in de wereld van SQL: selecteren, wijzigen, verwijderen van data, tabelstructuren aanmaken, aanpassen.. De basisregels omtrent relationele databanken worden in het begin vooral bekeken binnen het pakket MS Access, nadien worden geavanceerder databases bestudeerd in SQL Server. Tenslotte wordt een inleiding gegeven in de wereld van VBA (Visual Basic for Applications). In het vak Databases 2 wordt hierop verdergegaan.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektronische-ICT systemen.
  • C09 Zelfstandig elektronische-ICT systemen installeren.
  • C10 Zelfstandig elektronische-ICT systemen in bedrijf stellen.
  • C11 Elektronische-ICT systemen operationeel houden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101255
Code:
05101255
Vakcoördinator:
Kristof Nuyts
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend