Opvoedkundige Wetenschappen (spec.) (2006-2007)

In deze cursus maak je kennis met de onderwijsorganisatie in Vlaanderen. Je staat stil bij de verschillende beleidsactoren die een invloed uitoefenen op jouw job als leerkracht. Daarnaast bekijk je de verschillende onderwijsniveaus van dichtbij. Langs deze weg maak je kennis met de onderwijsstructuur waar jij als toekomstige leerkracht in zal functioneren.In de cursus ontwikkelingspsychologie dompelen we jou onder in de wereld van de baby tot en met de leefwereld van de bejaarde. We staan achtereenvolgens stil bij de cognitieve, psychomotorische en dynamisch-affectieve ontwikkeling van ieder individu.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
10105106
Code:
10105106
Vakcoördinator:
Inge Peeters
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend