Levensmiddelenmicrobiologie (2006-2007)

De cursus levensmiddelenmicrobiologie maakt je bewust van de mogelijke negatieve effecten van de aanwezigheid van micro-organismen in onze voeding. Deze organismen kunnen enerzijds leiden tot bederf van levensmiddelen, maar kunnen anderzijds ook de voedselveiligheid in het gedrang brengen en aanleiding geven tot voedselinfecties en voedselvergiftigingen. Je leert met welke middelen de ontwikkeling van micro-organismen in levensmiddelen geremd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld koelen, verhitten, verpakkingstechnieken en het gebruik van bepaalde toevoegingsmiddelen. Verder bestudeer je de -al dan niet wettelijk verplichte- maatregelen die voedingsbedrijven nemen om de microbiologische kwaliteit van hun producten te onderzoeken en te kunnen garanderen.

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 03. Kunnen toepassen van paradigma' s in het domein van de wetenschappen en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma' s
 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
 • 02. Kunnen ontwerpen van onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.

A. Volgtijdelijkheid

Biowetenschappen (ABA) / / Biochemie

B. Competenties

OO:
03100264
Code:
03100264
Vakcoördinator:
Leen Van Campenhout
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend