Automatisering (2006-2007)

Dit vak sluit aan op het vak PLC uit het tweede jaar. Waar in het eerste jaar meer het accent ligt op aan-uit- of binaire signalen, speel je in het tweede jaar met programma’s rond analoge signalen. Met de PLC lees je temperaturen, drukken of debieten in, stop je de meetgegevens in tabellen en stuur je ze bij. PLC-programma’s aanpassen en onderhouden is hierbij van belang. We spelen in op nieuwe ontwikkelingen zoals de soft-PLC, de Operator Panels en PLC netwerken.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische systemen.
 • C02 Elektrotechnische systemen testen.
 • C03 Elektrotechnische systemen beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
 • C09 Zelfstandig elektrotechnische systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektrotechnische systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektrotechnische systemen operationeel houden.

A. Volgtijdelijkheid

Elektrotechniek (PBA) / / Regeltechniek

B. Competenties

OO:
05101235
Code:
05101235
Vakcoördinator:
Frank Peeters
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend