Grondhouding (2006-2007)

Een “levend leren” aanbod waarin je leert omgaan met de samenhang tussen individuele en groepsprocessen. Dit vanuit de beweging dynamisch balanceren tussen autonoom handelen, verbinding maken, omgaan met verandering en ruimte scheppen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C04 De MA integreert de ethische dimensie in zijn handelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
04103204
Code:
04103204
Vakcoördinator:
Gie Van den Eeckhaut
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd