Cel- en gentechnologie (2006-2007)

Cel & Gentechnologie bestaat uit twee delen : de klassieke genetica start met een historisch overzicht om via de wetten van Mendel en de mechanismen van de erfelijkheid tot de populatiegenetica te komen. In de moleculaire genetica volgen we de recentste ontwikkelingen van de gentechnologie.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 06. In teamverband werken
  • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
  • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Biowetenschappen (ABA) / / Biowetenschappen deel 1

B. Competenties

OO:
03100178
Code:
03100178
Vakcoördinator:
Hilde Bertrands
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend