Besturingssystemen (2006-2007)

In een eerste deel maak je kennis met een UNIX-omgeving. Je leert werken met de basiscommando's in een command-line omgeving. We maken je vertrouwd met de gebruikers- en groependatabase zodat je permissies kan instellen op een correcte en consequente wijze. Tot slot leer je processen schedulen en automatiseren waarbij je gebruik maakt van scripting. In een tweede deel komt de cliënt-zijde in het windows Xp verhaal aan bod. Je maakt kennis met het FAT- en NTFS-bestandensysteem en leert permissies instellen op beide niveau's. Met behulp van auditing kan je nagaan wat er wordt uitgevoerd op het systeem. Je leert hoe je bestanden kan beveiligen en recupereren door het gebruik van EFS. Tot slot bekijk je de verschillende stappen die men in windows XP doorloopt bij name-resolution.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektronische-ICT systemen.
 • C02 Elektronische-ICT systemen testen.
 • C03 Elektronische-ICT systemen beproeven.
 • C09 Zelfstandig elektronische-ICT systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektronische-ICT systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektronische-ICT systemen operationeel houden.

A. Volgtijdelijkheid

Elektronica-ICT (PBA) / / Besturingssystemen 1

B. Competenties

OO:
05101254
Code:
05101254
Vakcoördinator:
Liesbeth Kenens
Semester:
2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend