Cases en logistieke projecten (2006-2007)

Logistiek beheerst de dagelijkse activiteiten en processen van alle bedrijven in de profit- en non-profitsector. In het kader van de onderwijsactiviteit projectwerk in het tweede jaar LM voer je een opdracht uit over een onderwerp dat zich situeert binnen het brede domein van logistiek management. Met de nodige creativiteit en aangeleerde expertise moet je een weg zoeken in de massa informatie die beschikbaar is om het probleem te analyseren en een haalbare oplossing voor te stellen.De aanpak gebeurt in teamverband. De aangeleerde IT-tools zullen je helpen om de oplossing op een efficiënte manier voor te beriden en te presenteren.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
 • C04 De rol van coördinator.

A. Volgtijdelijkheid

Bedrijfsmanagement (PBA) / / Logistiek

B. Competenties

OO:
02105220
Code:
02105220
Vakcoördinator:
Brigitte Van Opstal
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend