Productietechnieken (2006-2007)

CNC- of computergestuurde machines komen frequent voor in de industrie. Je maakt kennis met alle aspecten voor het bewerken van een werkstuk. Je zoekt gepaste verspaningstechnieken en snijgereedschappen. Je onderzoekt het cnc draaien en je schrijft een handleiding, De aandacht gaat naar het werken met sequentiële bestanden, debuggen en afhandelen van fouten. Daarnaast worden de grafische besturingselementen en methoden toegelicht aan de hand van voorbeelden. Ook VBA in Excel eist een gedeelte van de practicumzittingen op, want ook daar worden de besturingselementen en procedures bekeken.

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 03. Kunnen toepassen van paradigma' s in het domein van de wetenschappen en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma' s
 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
 • 04. Het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma’s

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
 • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Informatica

B. Competenties

OO:
03100149
Code:
03100149
Vakcoördinator:
Jan Vermeiren
Semester:
1+2
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend