Marktonderzoek (2006-2007)

Je leert de basisbegrippen van marktonderzoeken en gaat dit toepassen in een echte bedrijfsomgeving door de uitvoering van een concreet marktonderzoeksproject voor een organsiatie in de Kempen. Dit betekent dat jezelf de vragenlijst gaat opstellen op basis van een briefing, de enquêtes gaat afnemen bij een gekozen steekproef, deze verwerkt in een statistisch pakket Spps, en de resultaten rapporteert aan de opdrachtgever.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
 • C04 De rol van coördinator.

A. Volgtijdelijkheid

Bedrijfsmanagement (PBA) / / Marketing

B. Competenties

OO:
08107086
Code:
08107086
Vakcoördinator:
Ben Haest
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend