Financieel management (2006-2007)

De verschillende aspecten van financieel beheer worden vanuit de invalshoek van een financieel manager onderzocht : je krijgt kostenbegrippen en kostenclassificaties te verwerken, knelpunt- en sensitiviteitsanalyse. Voorbereiding van investeringsbeslissingen en thesauriebeheer zijn onlosmakend verbonden met budgettering en controle daarvan.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
08107166
Code:
08107166
Vakcoördinator:
Geert Sondervorst
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend