Conserveringstechnologie (2006-2007)

In het vak conserveringstechnologie worden de verschillende bewerkingsprocessen die tot doel hebben de houdbaarheid van levensmiddelen te verlengen bestudeerd. De cursus is uit vier grote delen opgebouwd: 1) verhittingsprocessen (blancheren, pasteurisatie, sterilisatie) 2) afkoelingsprocessen (koelen, diepvriezen) 3) drogingsprocessen (drogen, vriesdrogen) en 4) bestralen Voor deze technieken worden telkens het effect op levensmiddelen, de werking van de apparatuur, de procescontrole en procesberekening besproken.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03100266
Code:
03100266
Vakcoördinator:
Willy De Schrijver
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend