Onderwijsbevoegdheid Engels (2006-2007)

Doet - en deed - Engels bij jou andere snaren trillen dan bij je vroegere medeleerlingen, dan vindt deze taal bij jou misschien wel de plaats die ze bij een leraar Engels verdient. Deze cursus is er immers op gericht om van jou een enthousiaste en deskundige leraar Engels te maken. De cursus probeert je hierbij een houvast te bieden opdat je als toekomstige leerkracht vakbekwaam op het werkterrein zou kunnen functioneren. Daarom biedt de cursus allerlei taal-en cultuurgerichte activiteiten aan die jouw Engelse 'bagage' moeten vergroten.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C10 Cultuurparticipant.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
10105404
Code:
10105404
Vakcoördinator:
Werner Stijnen
Semester:
1+2
Studiepunten:
8
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Engels
Opleidingsonderdeel type:
inleidend