Vakdidactiek Handel (2006-2007)

De cursus vakdidactiek van het eerste jaar richt zich vooral op het efficiënt uitwerken van een lesvoorbereiding.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
10105117
Code:
10105117
Vakcoördinator:
José Vleugels
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend