Financiering (2006-2007)

Je wilt weten hoe bedrijven aan de nodige middelen komen om investeringen te financieren ? Hoe versoepelt een documentair krediet de handel ? Wanneer is het interessant voor een particulier om onroerend goed te kopen en te financieren ? Hoe worden onderhandelingen met de bank gevoerd ?

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
08107168
Code:
08107168
Vakcoördinator:
Lu Baeyens
Semester:
1
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend