Duits (2006-2007)

In onze opleiding Office Management leggen we de nadruk op een talenkennis die nauw aansluit bij de reële behoeften van de bedrijfswereld. Daarom is in het gemeenschappelijke eerste jaar naast een grondige studie van de grammatica ook een communicatieve vaardigheidstraining opgenomen. Je oefent de grammatica in een zinvolle context. Je leert je verstaanbaar maken in alledaagse situaties die je in het beroepsleven zal tegenkomen: een gast ontvangen in de firma, zichzelf en anderen voorstellen, de weg beschrijven, informatie vragen en geven enz. Luisterfragmenten dienen daarbij als model. In het hoofdstuk "Landeskunde" bestuderen we de Duitse cultuur aan de hand van authentieke teksten uit folders, tijdschriften, of van internet. Beoogd eindniveau: CEFR A2.

A. Algemene competenties

  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen

OO:
02104254
Code:
02104254
Vakcoördinator:
Chris Hoogsteyns
Semester:
1+2
Studiepunten:
11
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Duits
Opleidingsonderdeel type:
inleidend