Projectwerk voedingsindustrie (2006-2007)

In zes opeenvolgende projecten bestudeer je een bepaalde tak van de voedingsindustrie: bakkerij, brouwerij, zuivelverwerking, vleesverwerking, ... Daarbij worden de verschillende invalshoeken die aan bod komen in de hoorcolleges, geïntegreerd rond dergelijk thema: chemie, analyse, microbiologie, technologie, wetgeving, enzovoort

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
 • 02. Kunnen ontwerpen van onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C03 In staat zijn om in domeinen van het vakgebied een originele bijdrage aan kennis te leveren.
 • C04 Een onderzoekende houding aannemen, zelfstandig en resultaatgericht onderzoek kunnen uitvoeren.
 • C05 Bereid zijn om contact te zoeken met andere onderzoeksgroepen en samenwerking nastreven.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
 • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.

A. Volgtijdelijkheid

Biowetenschappen (ABA) / / Fermentatietechnologie

B. Competenties

De verschillende thema's die in de projecten aan bod komen integreren telkens de inhoud van verschillende hoorcolleges. Bijgevolg is een brede basiskennis vanuit die verschillende vakdomeinen noodzakelijk voor een goede uitvoering van de projecten.

OO:
03100267
Code:
03100267
Vakcoördinator:
Johan Claes
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend