Agrarische wet- en regelgeving (2006-2007)

De land- en tuinbouwsector wordt hedentendage onderworpen aan tal van wetgevingen. In deze cursus worden ze grondig ontrafeld. Zo is er de pachtwet, de wet op de erfdienstbaarheden, het mestdecreet , de wet op de ruilverkaveling, natuurdecreet, ,,..

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109319
Code:
03109319
Vakcoördinator:
Tom Heylen
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend