Projecten L (2006-2007)

Aangezien de tuinbouwsector slechts een klein deel van het economisch gebeuren uitmaakt, is het belangrijk dat de studenten een inzicht krijgen in sectoren die een rechtstreeks kontact hebben met de tuinbouwsector. Zo is de toelevering erg belangrijk. Via een aantal bedrijfsbezoeken komen de studenten in kontact met de toeleveringssector en kunnen ze deze leren kennen. Bedrijfsbezoeken gebeuren bij productiebedrijven van potgrond, organische meststoffen en jonge planten.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03100308
Code:
03100308
Vakcoördinator:
Wim Van Malcot
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend