Levensmiddelentechnologie (2006-2007)

In deze cursus maak je kennis met de productie van zuivelproducten (kaas, yoghurt, boter, consumptie-ijs) en van bier. Telkens komen verschillende aspecten aan bod: microbiologische en (bio)chemische achtergrond van het industriële proces, het wat, hoe en waarom van de verschillende processtappen, en de industriële realisatie van deze stappen. In de oefeningen ga je op bezoek in een aantal (voedings)bedrijven, zodat je de theoretische kennis kan toetsen aan de bedrijfspraktijk.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.

A. Volgtijdelijkheid

Biowetenschappen (ABA) / / Biochemie

B. Competenties

OO:
03100229
Code:
03100229
Vakcoördinator:
Johan Claes
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend