Elektrische machines 1 (2006-2007)

De meest gebruikte elektromotor draait op drijfkracht. Vooral de drie-fasensystemen komen uitgebreid aan bod. Je leert het vectordiagram tekenen en vermogens en spanningsvallen berekenen in drijfkrachtsystemen. De driefasige asynchrone motor onderwerpen we aan een uitgebreid onderzoek. Je leert heel veel praktische aspecten van deze motor kennen. Nochtans zullen we ook iets meer theoretisch ingaan op de werking van de machine. Je bent dan in staat heel wat berekeningen op deze motor uit te voeren. Ook andere motoren komen aan bod zoals de gelijkstroommotor (en generator), eenfasige motor en ook enkele speciale types. Ten slotte bespreken we ook transformatoren, zowel éénfasige als driefasige, en dit in kleine en grote uitvoeringen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische systemen.
  • C04 Technische dossiers samenstellen.
  • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
  • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.

A. Volgtijdelijkheid

Elektrotechniek (PBA) / / Elektriciteit 2

B. Competenties

OO:
05101024
Code:
05101024
Vakcoördinator:
Leo Dillen
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend