Digitale technieken 1 (2006-2007)

Het is duidelijk dat een vak digitale elektronica belangrijk is voor de ingenieur elektronica: alles wordt immers steeds meer en meer digitaal. Dit vak start in het tweede semester van het tweede bachelorjaar en loopt door in het volledige derde bachelorjaar. In het vak zijn twee grote delen te onderscheiden: combinatorische en sequentiële schakelingen enerzijds en microprocessoren anderzijds. Hierbij aansluitend zal je nog informatie krijgen over de vraag hoe je een schakeling testbaar kan houden/maken (design for testability). In dit jaar bespreken we de combinatorische logica en hoe deze in VHDL kan omschreven worden. In het eerste deel (tweede bachelorjaar) zal je leren hoe je Booleaanse vergelijkingen kan opstellen, vereenvoudigen en praktisch realiseren d.m.v. de 74xx reeksen. Je leert ook de basisbouwstenen, zoals MUX, comparator,.... Na de studie van de flip-flops leer je het ontwerp van schuifregisters, tellers (synchroon en asynchroon, modulo en binair of decimaal). We bekijken eveneens hoe dit in VHDL kan omschreven worden. Op dit alles worden een aantal laboproeven en oefeningen gemaakt. In het derde jaar (eerste semester, digitale technieken 1) gaan we verder met: het ontwerp van finite state machines (sequentiële logica, synchroon en asynchroon) inclusief hoe je deze in VHDL kan programmeren. Tenslotte leer je de verschillende mogelijkheden om da analoge met de digitale wereld te verbinden : AD en DA convertoren. Design for testability gaat over: functionele testgeneratie; structurele testgeneratie (stuck at, foutsimulatie, D algoritme, kritisch pad), design for testability (partitioneren, scan design, BIST, boundary scan design) Design for testability gaat over: functionele testgeneratie; structurele testgeneratie (stuck at, foutsimulatie, D algoritme, kritisch pad), design for testability (partitioneren, scan design, BIST, boundary scan design) Verder leer je in het tweede semester van het derde jaar (digitale technieken 2) de werking en het ontwerp van microprocessoren en een assembler. Tegenwoordig kan men microprocessoren in zowat alles vinden en al deze microprocessoren werden in assembler (of C) geprogrammeerd. Deze studie omvat onder meer principes zoals Von Neumann, Harvard, het overlopen van mnemonics, de verschillende adresseringsmodes, werking van stack, subroutines en interrupt, opbouw geheugen IC's en input/output geheugens.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (Schakelprogramma) (ABA) / / Analoge technieken

B. Competenties

OO:
03110280
Code:
03110280
Vakcoördinator:
Patrick Colleman
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend