Duits (2006-2007)

"Sprechen Sie Deutsch?" Na deze cursus "ganz bestimmt"! De cursus dompelt je onder in een Duits taalbad, zodat je erna zowel professioneel als privé in het Duits je mannetje kan staan. De meeste tijd wordt besteed aan gesproken Duits in concrete situaties. Je leert o.a. hoe je in het Duits telefoneert, hoe je aan klanten de producten van je bedrijf voorstelt, maar ook hoe je met hen een babbeltje over koetjes en kalfjes slaat, hoe je een afspraak maakt met zakenrelaties, maar ook hoe je met Duitstalige vrienden op café afspreekt, hoe je de bedrijfsresultaten presenteert, maar ook hoe je jezelf voorstelt tijdens een sollicitatiegesprek. Daarnaast maak je je ook de grammaticale finesses van de Duitse taal eigen d.m.v. schriftelijke en mondelinge oefeningen. Je breidt ook je woordenschat verder uit a.h.v. Thematische Woordenschat Duits en je leest zelfstandig een aantal artikels en zelfs een boek die de aanleiding vormen voor een gesprek. Natuurlijk zal je later in het beroepsleven ook veel mails moeten sturen en daar kan het deel correspondentie je bij helpen. Hier krijg je voor elke briefsoort woordenschat en typische zinsconstructies aangereikt, waarmee je zelf aan de slag kan om mails te schrijven. En om je last but not least te laten kennismaken met "das Leben, wie es in Deutschland wirklich ist", staat er een bezoek aan Keulen op het programma met een interessante rondleiding doorheen de radio- en TV-studio's van de WDR, één van Duitslands grootste omroepen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
  • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.

A. Volgtijdelijkheid

Office management (PBA) / / Duits

B. Competenties

OO:
02104011
Code:
02104011
Vakcoördinator:
Katrijne Van Hoof
Semester:
1+2
Studiepunten:
9
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Duits
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend