Netwerken(ict) (2006-2007)

Het vak computernetwerken is duidelijk zeer belangrijk in het beroep van de ingenieur elektronica. Hoogst waarschijnlijk zal je wel eens ergens een klein netwerk moeten aanleggen of je eigen PC configureren. (netwerkconfiguratie). Daarom krijg je in dit vak informatie over het OSI model, Ethernet, TCP/IP, inbelverbindingen, ATM. Om het geheel te vervolledigen leer je de werking van netwerkcomponenten (repeater, hub, bridge, switch, router), virtuele LAN’s en uiteindelijk netwerksoftware (SNMP, DNS, DHCP, SMTP, ...). Met al deze onderdelen krijg je een zeer goed inzicht op de vraag hoe (grote) computernetwerken eigenlijk werken: vanaf de eigen computer (PC) tot het netwerk zelf. Je configureer een eigen netwerk, en implementeert de nodige veiligheidsvoorzieningen in de routers via een command line interface. Je gebruikt netwerkdiagnose tools voor foutopsporing. Je zal een zeer goed inzicht hebben over de werking van het Internet!

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 05. Leiding geven
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Digitale elektronica

B. Competenties

OO:
03100034
Code:
03100034
Vakcoördinator:
Staf Vermeulen
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend