Stage (2006-2007)

In elk jaar van de opleiding loop je stage. Met deze stage-ervaringen verwerf je de kennis, vaardigheden en attitudes die je nodig hebt voor het begeleiden van leer- en ontwikkelingsprocessen van kinderen in de lagere school. In het eerste jaar ligt de klemtoon op het observeren van het klasgebeuren en zet je de eerste stappen om dit klasgebeuren in de juiste banen te leiden.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C02 Opvoeder.
  • C03 Inhoudelijk expert.
  • C04 Organisator.
  • C05 Innovator-onderzoeker.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis nodig

OO:
11106024
Code:
11106024
Vakcoördinator:
Nicole Koevoets
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend