Besturingssystemen 3 (2006-2007)

Je leert Windows ISA server 2006 (firewall en proxy server) installeren en configureren. Je leert hoe je gebruikers in een bedrijfsnetwerk op een veilige manier toegang kunt geven tot internet. Als er technische problemen zijn in het netwerk kan je ingrijpen en de oorzaak van het probleem analyseren en oplossen. Je breidt je netwerkkennis vervolgens uit en leert een mailserver beheren (Microsoft Exchange 2003/2007). Op basis van je kennis van Active Directory leer je gebruikers in je mail-omgeving ondersteunen en zorg je ervoor dat het e-mail verkeer in je netwerk geoptimaliseerd wordt. Aangezien e-mail een essentieel onderdeel is van het bedrijfsleven, leer je ook hoe je de beschikbaarheid van mailservers kunt garanderen via backup procedures.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C09 Zelfstandig elektronische-ICT systemen installeren.
  • C10 Zelfstandig elektronische-ICT systemen in bedrijf stellen.
  • C11 Elektronische-ICT systemen operationeel houden.

A. Volgtijdelijkheid

Elektronica-ICT (PBA) / / Besturingssystemen 1 lab

B. Competenties

OO:
05101410
Code:
05101410
Vakcoördinator:
Bart Portier
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend