Engels: Bedrijfseconomische (2006-2007)

Global supply chains, just in time, tracking and tracing: wie kiest voor de boeiende wereld van de logistiek, komt in een Engelstalige omgeving terecht. In dit vak krijg je de nodige Engelse bagage mee om logistiek te kunnen functioneren. Je leert daarom de nodige algemene economische en specifieke logistieke woordenschat om op vele plaatsen in de bedrijfswereld, waaronder de logistieke sector, aan de slag te kunnen. Taal is echter vooral communiceren, mondeling en schriftelijk. Dus ook bedrijfscommunicatie vind je op het programma: correspondentie, telefoneren, presenteren. Beoogd eindniveau: CEFR B1.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104135
Code:
02104135
Vakcoördinator:
Willem Mees
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Engels
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend