Projectwerk voedingsindustrie (2006-2007)

In drie projecten bestudeer je een bepaalde tak van de voedingsindustrie: bakkerij, brouwerij, zuivelverwerking, vleesverwerking, ... Daarbij worden de verschillende invalshoeken die aan bod komen in de hoorcolleges, geïntegreerd rond dergelijk thema: chemie, analyse, microbiologie, technologie, wetgeving, enzovoort

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03100312
Code:
03100312
Vakcoördinator:
Johan Claes
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend